[email protected] +32 3 369 43 00
Facebook Talenco LinkedIn Talenco
« Naar overzicht

Internationale vrouwendag: we love our ladies!

Vandaag is het internationale vrouwendag. Deze dag staat elk jaar opnieuw in het teken van strijdbaarheid en het gevoel van solidariteit van vrouwen overal ter wereld. Internationale vrouwendag is in de twintigste eeuw ontstaan doordat vrouwen opkwamen voor hun rechten, onder andere op gebied van arbeid en vrouwenkiesrecht.

Bij Talenco Group werken we met fantastische vrouwen, en deze dag willen we dan ook niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Wij stelden elke vrouw van de groep één en dezelfde vraag:

Als je de mogelijkheid had, wat zou je dan graag willen veranderen ten voordele van alle vrouwen ter wereld?

Lees hieronder de antwoorden.

Elsie  |  26 jaar           

Een samenleving creëren waarin elke vrouw zich veilig kan voelen. Waarin ongewenst gedrag van mannen strenger & sneller wordt bestraft.

Dat we niet hoeven na te denken over hoe we ons kleden, wanneer we alleen naar buiten kunnen gaan en dat de manier hoe we ons als vrouw willen gedragen niet bekritiseerd kan worden door personen van het andere geslacht.

Ook zou ik gedwongen huwelijk en besnijdenis verbannen uit deze wereld ongeacht cultuur. Dit gaat echt in tegen de bestaansrechten van een vrouw.

 

Michelle | 25 jaar

Als ik iets zou mogen veranderen ten voordele van alle vrouwen, wereldwijd, zou ik wensen dat vrouwen meer vertrouwen in elkaar hebben en meer steun bij elkaar kunnen vinden. Ik denk dat er heel veel mooie dingen zouden ontstaan als vrouwen er meer voor elkaar zouden zijn en écht achter elkaar stonden.

Daarnaast, zou ik zeker voorstander zijn van één of andere technologie die ervoor zorgt dat de zwangerschappen en bevallingen kunnen worden doorgegeven aan onze mannelijke soortgenoten.

 

Jade | 28 jaar

Ik wens dat elke vrouw voldoende zelfvertrouwen heeft om te gaan voor wat zij wil. Dat vrouwen zich nergens ter wereld meer onderdrukt hoeven te voelen en gelijke toegang hebben tot, onder meer, het onderwijs. Daarnaast wens ik een goed alternatief op anticonceptiemiddelen en zou ik willen dat vrouwen altijd winnen van mannen met armworstelen!

 

Leslie | 41 jaar

Dat er meer moet nagedacht worden over de flexibiliteit in werkuren omwille van de zorg van de kinderen die meestal door de vrouwen dient opgevangen te worden (schoolvakanties, ziekte van kinderen).

 

Ingrid | 56 jaar

Als het iets grappigs mag zijn (niet dat ik er persoonlijk nog last van heb), dat het zou moeten afwisselen. Eén maand de vrouwen ongesteld, de andere maand de mannen.

 

Leen | 34 jaar

Ik zou voor alle vrouwen een budget opstellen en verdelen waar ze (zonder kinderen en mannen) mee op vakantie kunnen gaan, om even te ontspannen en hun batterijen op te laden zodat ze vol energie er terug staan om hun gezin en job te managen.

 

Alice | 29 jaar

Er zijn veel dingen die ik zou willen veranderen: gratis mooncups voor alle vrouwen (weg met de afvalberg aan tampons en maandverband), een aantal dagen maandstondenverlof voor de ergste dagen van het jaar, gratis anticonceptie.

Daarnaast zijn lonen van vrouwen nog steeds niet gelijkgesteld aan die van mannen en vind ik dat overal in eender welke sector er een bepaald percentage vrouwen verplicht aanwezig moet zijn aan de top, waar de beslissingen genomen worden. Dit zowel in de bedrijfswereld, politiek, etc. Verder wens ik betere werkmodellen voor werkende moeders. Een soort flexibele regeling waar ze zelf kunnen regelen hoe ze hun werkuren inplannen.

 

Amanda | 30 jaar

Als alles mogelijk was, dan zou ik alle geweld tegen vrouwen willen uitroeien. Zodat elke vrouw zich veilig kan voelen. 

Channa |  35 jaar

Ik zou ervoor zorgen dat anticonceptie gratis te verkrijgen was. En, als het iets grappigs mag zijn, vrouwen ook staand kunnen plassen.

 

Liesbeth | 41 jaar

  • Toegang tot kwalitatief onderwijs voor alle vrouwen ter wereld
  • Geloof in jezelf, schat jezelf naar waarde: yes we can!
  • Beter evenwicht werk en privé
  • Herbruikbaar, ecologisch en gratis maandverband
  • Meer (gratis) openbare (en propere) toiletten zodat we niet meer moeten hurken tussen geparkeerde wagens

 

Jill | 29 jaar

Ik zou graag zien dat er geen onderscheid meer is in de bedrijfswereld tussen mannen en vrouwen. Dat vrouwen op hogere posities geen uitzondering zijn, hetzelfde voor de politiek. Dat men kiest voor de beste kandidaat, ongeacht het geslacht. Maar ik geloof dat we goed op weg zijn!

 

Shara | 28 jaar

Als kunsthistorica schreef ik mijn masterthesis over het leven en werk van Charlotte Militz Hay, een Zweedse schilderes die in de 19de eeuw in Antwerpen vertoefde. In de algemene canon van de kunstgeschiedenis, komen nauwelijks vrouwen voor. De kunstgeschiedenis is dan ook geschreven door mannen. Vrouwen werden niet toegelaten in de schilderscholen omdat men daar naar mannelijk model moest tekenen en in de schildersgildes konden zij al helemaal niet terecht. De laatste decennia, is er toch een kleine kentering waarbij (vaak vrouwelijke) kunsthistorici het werk van vrouwelijke schilderessen uit de vergetelheid halen.

Net als Charlotte in haar tijd, bevind ik mij momenteel projectmatig in een mannenwereld, waar ik elke dag beter "mijn mannetje leer staan". Mijn wens is bij deze dat vrouwen nergens ter wereld meer worden tegengehouden om de studies en het beroep uit te oefenen naar hun keuze en dat hun plekje in de geschiedenisboeken hen niet meer wordt ontzegd.

Ellen | 49 jaar

De loonkloof zou dringend moeten weggewerkt worden. Vrouwen op de arbeidsmarkt verdienen gemiddeld 15% minder dan mannen. Het principe “gelijk loon voor gelijk werk” zoals werd opgetekend in het verdrag van Rome in 1957 zou dus door iedereen gevolgd moeten worden.

Gepost op: 3/8/21

Sharing is caring

Facebook LinkedIn Share URL